کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

عنوان نیاز

انگشتی (سلکتور پود) دستگاه های بافندگی

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

انگشتی در دستگاه های بافندگی قطعه ای الکترونیکی مکانیکی می باشد که دارای چند انگشتی و سنسور جهت تشخیص نخ های پود از سوی دستگاه تغذیه پود و هدایت نخ ها به سمت محل بافت می باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال