رویدادهای مهم

بازدید سفیر ارمنستان از نمایشگاه EXOFY

بازدید سفیر ارمنستان از نمایشگاه EXOFY به گزارش روابط عمومی نمایشگاه، سفیر کشور ارمنستان و هیأت همراه، از نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان دیدن کردند. در این بازدید که نمایندگان سفارت ایران هم حضور داشتند در خصوص نحوه همکاری های تجاری، مذاکراتی انجام گرفت.
شایان ذکر است در این سفر دکتر دهقان معاون صنایع کوچک استان و مهندس عظیمی نیا مشاور عالی مرکز خدمات فناوری کسب و کار این هیأت را همراهی کردند.