کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

شهریور ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

چینی رز
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :
مواد اولیه
نوع نیاز :

توضیحات: این ماده در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

در بخش لعاب زنی چینی بهداشتی به دلیل ایستاده بودن قطعات، قوام لعاب از اهمیت بیشتری نسبت به لعاب کاشی سرامیک برخوردار است. جهت قوام دهی به لعاب از چسبی به نام پپتاپن استفاده می گردد و این ماده باید به گونه ای باشد که در برابر دما و هم زدن خاصیت رئولوژی خود را از دست ندهد تا بتوان طی چندین ساعت از آن استفاده نمود.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۲ تن
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰ تن
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر کیلوگرم): ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال