نمایشگاه EXOFY در زمینه ارایه و نمایش محصولات تولیدی استان به بازرگانان داخلی و خارجی .

نمایشگاه بین المللی دائمی EXOFY در سال ۱۳۹۸ به مدیریت جناب آقای حسین فلاح با هدف تسهیل در ارتباط بازدیدکنندگان با واحد های تولیدی و حذف واسطه های زائد و نمایش توانمندی های استان ، تاسیس گردید .

تمایز نمایشگاه:

  • بلند مدت بودن برگذاری نمایشگاه ها
  • تجمیع کلیه صنایع تولیدی استان در یک مکان
  • ایجاد برند مشترک تجاری در سطح کشوری و بین المللی

حامیان نمایشگاه:

ماموریت:

علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از دیگر مزایای سرویس منشی نظم آن است، چون احتمال دارد برای منشی اتفاقی بیفتد و نتواند سر کار بیاید ولی در سرویس منشی «دفترشما» همیشه جایگزینی هست.علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از دیگر مزایای سرویس منشی نظم آن است، چون احتمال دارد برای منشی اتفاقی بیفتد و نتواند سر کار بیاید ولی در سرویس منشی «دفترشما» همیشه جایگزینی هست.علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از دیگر مزایای سرویس منشی نظم آن است، چون احتمال دارد برای منشی اتفاقی بیفتد و نتواند سر کار بیاید و «دفترشما» همیشه جایگزینی هست.

چشم انداز:

  • مرکز مبادلات استان