اخبار

دغدغه فعالان اقتصادی ایجاد برند ملی است

این روزها موضوع برندسازی و تلاش تولیدکنندگان داخلی برای معرفی برندهای داخلی …

این روزها موضوع برندسازی و تلاش تولیدکنندگان داخلی برای معرفی برندهای داخلی یکی از الزامهای  اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار می‌آید، اما تولیدکنندگان با اعلام مشکلات خود در عدم همکاری بخش‌های مختلف  همچنان اجرایی شدن این امر را با ابهاماتی همراه می دانند.اهمیت برندینگ و برندسازی در اقتصاد بخش خصوصی، لزوم اعتمادسازی تولیدکننده برای مصرف‌کننده با برندسازی، سهم تولیدکنندگان در توسعه برند ملی، حمایت دولت از برندهای ایرانی، برند محور پایدار توسعه اقتصادی، ارتقاء کیفی برندها با جلوگیری از ورود دولت به اقتصاد و سوددهی بسیار زیاد صنعت برندینگ از جمله موضوعات مطرح شده توسط سخنرانان این همایش دوروزه بود.