کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این قطعه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

این قطعه در دستگاه های بافندگی جهت عملیات پود گذاری استفاده می گردد. هر دستگاه از یک جفت راپیر چپ و راست تشکیل شده است که راپیر چپ نخ پود را تا نیمه بافت می آورد و ادامه مسیر توسط راپیر راست انجام میگیرد. جنس این قطعات به دلیل سرعت بالا و حرکت های رفت و برگشتی مداوم باید به گونه ای باشد که دچار سایش نگردد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۳۰عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۳۰۰۰عدد
  • تخمین ارزش (به ازای هرواحد): ۱۵۰۰۰,۰۰۰ریال