کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این کابل ها از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

در دستگاه های ژاکارد، کارت های خشاب در هر ردیف از طریق کابل هایی به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر در ارتباط هستند. در هر ردیف ۱۶ کارت قرار می گیرد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۱۵۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۷۵۰،۰۰۰ ریال