کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

دستگاه

نوع نیاز :

اسفندماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

سلک باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: باتوجه به نبودن نماینده رسمی در کشور تعمیر و سرویس و تهیه این دستگاه یکی از مشکلات خطوط ریسندگی می باشد. لازم به ذکر است تعداد استفاده این دستگاه محدود بوده و هر خط ریسندگی فقط یکی از این دستگاه را دارد.

مشخصات فنی

این دستگاه برروی ورودی خط پنبه قرارگرفته و کلیه پنبه ها را کنترل می نماید و در صورت وجود هرگونه فلزی آن را تشخیص داده و با کمک برد کنترل خود پنبه ها را به خارج از خط تولید هدایت می کند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): - عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -