کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این قطعات از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

جهت کنترل نخ های پود که به سمت دستگاه هدایت می شوند، سنسور هایی در مسیر آنها جهت تشخیص وجود نخ قرار می گیرد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -