کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

نساجی اردکان
نام متقاضی :
مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

قطعه
نوع نیاز:
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این قطعه در حال حاضر از طریق واردات تامین می شود.

مشخصات فنی

در دستگاه های ریسندگی اپن اند جهت تاب و در هم پیچیدن الیاف از مجموعه قطعات صفحه روتور، روتور، دیسک روتور استفاده می گردد. صفحه روتور قطعه ای جهت نگه داشتن روتور می باشد و جنس آن بسته به نوع و مدل دستگاه متفاوت می باشد. صیقلی بودن، شکل و زوایای آن از نکات مورد اهمیت این قطعه می باشد. هر دستگاه تقریبا ۲۱۶ عدد صفحه روتور نیاز دارد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰۰۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال