کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

شهریور ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شرکت تعاونی ستاره ایساتیس
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :
مواد اولیه
نوع نیاز :

توضیحات: این ماده در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

ماده P.V.A با فرمولهای مختلف در اکثر صنایع کاربرد دارد. این ماده در صنایع کاغذ سازی جهت کوتینگ کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد و خواص آب دوستی، جوهرپذیری، ویسکوزیته آن از نکات مورد توجه در تولید آن می باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰ تن
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۲۰۰۰ تن
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال