کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این نخ در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد. البته نمونه داخلی آن در کشور تولید گردیده است که کیفیت لازم را نداشته است.

مشخصات فنی

این نوع نخ در بافت پارچه کاربرد ندارد بلکه قسمتی از دستگاه های بافندگی ژاکارد می باشد. این نوع با توجه به طرح پارچه و فرمان های دستگاه وظیفه جابجا کردن نخ های تار را برعهده دارد و با توجه به مکانیزم خود باید از مقاومت بالایی برخوردار باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت(سالانه): ۴۰۰ کیلوگرم
  • برآورد حجم نیاز صنعت(سالانه): ۲۰۰۰۰ کیلوگرم
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر کیلو): ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال