کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

سلک باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

قطعه گرد و لاستیکی شکل که برای اعمال فشار بر روی مواد و ایجاد کشش بر روی جریان مواد استفاده میشود . با توجه به فرایندی سایشی و خرابی این قطعه و تاثیر بر روی کیفیت نخ تولیدی، این قطعه بایستی در دوره های مختلف تعویض گردد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۱۰۰۰۰عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۸۰۰۰۰۰عدد
  • تخمین ارزش (به ازای هرواحد): ۸۰,۰۰۰ ریال