کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

عنوان نیاز:

افزایش استحکام و طول عمر گیره های بخش تکمیل

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

نساجی اردکان
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این گیره ها پس از خوردگی با گیره های جدید تعویض می شوند

مشخصات فنی

در دستگاه های مورد استفاده بخش تکمیل نظیر استنتر و… غلتک هایی وجود دارد که پارچه ها از میان آنها عبور می کنند. این غلتک ها از طرفین به گیره های نگه دارنده متصل هستند. جنس این گره ها از آلومینیوم بوده و با توجه به شرایط محیطی (حرارت، رطوبت، محیط اسیدی یا بازی) دچار خوردگی می گردند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۵۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۱۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال