کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

اینورتر دستگاه فلایر
عنوان نیاز :
قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

سلک باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: بردهای این دستگاه از نظر شرکت سازنده قدیمی و غیر قابل دسترس می باشد و مدل جدید برد هم قیمت بسیار بالایی دارد. لذا پیشنهاد می شود طرحی جهت جایگزینی اینورترهای موجود در بازار با این نمونه خاص مورد بررسی قرارگیرد.

مشخصات فنی

ینورتر نشان داده شده یک راه انداز موتور براش لس با یک منبع تغذیه و مادر برد اصلی و ۴راه انداز موتور که با هم در ارتباط بوده و دستگاه را کنترل و راه اندازی می کنند.

  • برآورد حجم نیاز (سالانه): باتوجه به دستگاه ها متفاوت است
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -