اخبار

بازدید معاون صنایع کوچک کشور از نمایشگاه Exofy

بازدید معاون صنایع کوچک کشور از نمایشگاه Exofy
بازدید معاون صنایع کوچک کشور از نمایشگاه Exofy طی برنامه سفر رییس جمهور به استان یزد، مهندس عزیز محمدی معاون برنامه ریزی صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی کشور از نمایشگاه Exofy بازدید کرد. در این بازدید که با همراهی مهندس عزالدینی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همراه بود عزیز محمدی گفت: این نمایشگاه یکی از کارهای کم نظیر در کشور است و قدم بزرگی در راستای بازاریابی و معرفی محصولات صنایع کوچک و‌متوسط می باشد. وی در ادامه قول مساعدت داد این نمایشگاه به عنوان پایلوت معرفی گردد و شرکت‌های بازرگانی ارتباط مستقیم با شرکت‌های مستقر در نمایشگاه برقرار کنند.