رویدادهای مهم

بازدید هیئت قطری به رهبری شیخ الجابر

بازدید هیئت قطری به رهبری شیخ الجابر

نماینده تجاری قطر شیخ الجابر با رویکرد خرید محصولات ساختمانی از نمایشگاه دایم صنعت استان ( Exofy) بازدید کرد. در پی این بازدید نماینده تجاری قطر گفت: با توجه به افتتاح بندر اختصاصی ایران در قطر حضور چنین شرکت‌هایی در دوحه بسیار اثر گذار است. در ادامه این بازدید که با همراهی مدیران الکترو کویر همراه بود اطلاعات شرکت‌های دارویی و ساختمانی از جمله سنگ و سرامیک و تجهیزات روشنایی برای تعامل و ارتباط بیشتر به نماینده تجاری قطر ارائه گردید.