کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

اسفندماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

سلک باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این بردها در حال حاضر از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

این بردها جهت راه اندازی و کنترل هر واحد از دستگاه اتوکنر است که هر اتوکنر ۷۰ واحد و هر واحد یک سری از این بردها را دارد و در صورت خرابی تقریبا غیر قابل تعمیر می باشند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): - عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -