کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

تسمه راپیر قطعه ای از جنس فیبر کربن می باشند که راپیرها بر روی آن نصب شده و عملیات پودگذاری توسط آنها انجام می پذیرد.جنس تسمه ها باید به گونه ای باشد که به دلیل حرکت های مداوم و تماس با ریل در مقابل سایش مقاومت داشته باشند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۶۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه) ۳۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال