کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

دستگاه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

نساجی اردکان
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این ماشین الات از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

 در بخش تکمیل نساجی پس از اعمال فرآیندهای مورد نیاز و تکمیل پارچه ها نیازمند سیستم و ماشین الاتی جهت رول کردن و بسته بندی پارچه ها در متراژهای معین جهت انبار و ارائه به مشتریان می باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -