کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

ریسندگی ثابت یزد
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

به طور کلی این دستگاه وظیفه متصل کردن چند نخ با شماره و تبدیل آن به یک نخ ضخیم تر را بر عهده دارد. کیفیت نخ تولید، راندمان و سرعت دستگاه از جمله موارد مورد اهمیت در سیستم دستگاه می باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۱۵ اسپیندل
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۵۰۰ اسپیندل
  • تخمین ارزش (به ازای هر اسپیندل): ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال