کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

نقشین یزد
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: رنگ های مورد نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

رنگ های مورد استفاده در صنعت نساجی با توجه به نوع کاربرد (چاپ، رنگرزی نخ، رنگرزی پارچه) و همچنین با توجه به نوع پارچه انواع مختلفی را شامل می شوند. از ویژگی های اصلی مورد نیاز آن ها خواص ثبات نوری، سایشی، شست وشویی و سازگاری با شرایط فرایند از جمله حرارت و مواد افزودنی دیگر آن می باشد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۱تن
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۳۰تن
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر کیلوگرم): ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال