کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

ریسندگی ثابت یزد
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این نوع بردها از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

در دستگاه های چندلاکنی بر روی مسیر هر یک از نخ ها، سنسور هایی وجود دارد که وظیفه تشخیص نخ را بر عهده دارد. این سنسور ها باید به صورت نوری باشند تا خطاهای ناشی از سنسور های ارتعاشی را کاهش داده و همچنین زمان تاخیر آنها باید به گونه ای باشند که زمان تشخیص نبود نخ و توقف دستگاه به صفر برسد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۵۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال