کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

نساجی اردکان
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این غلتک ها در حال حاضر از طریق واردات تامین می شوند

مشخصات فنی

در دستگاه های استیمر غلتک هایی جهت عبور پارچه ها بر روی آن ها وجود دارد. این غلتک ها از جنس استیل رده ۴۰۰ می باشد و بر اثر شرایط محیطی دستگاه (قلیایی یا بازی شدید) دچار خوردگی و شکستگی می گردند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۶۵ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): - عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال