کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

فیبر دستگاه های ژاکارد

عنوان نیاز :

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

این قطعه  در دستگاه های بافندگی ژاکارد مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به طرح و تراکم پارچه بر روی آن سوراخ هایی جهت عبور نخ های زه وجود دارد. جنس این قطعه از فیبر کربن بوده و باید به گونه ای باشد که در اثر سایش نخ زه با آن نه خود دچار خوردگی شود و نه باعث پارگی نخ های زه گردد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۵۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال