کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

آرمان مینا
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این قطعه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد

مشخصات فنی

 قطعه ای قلاب مانند که در نوک راپیرها جهت گرفتن نخ های پود مورد استفاده قرار می گیرد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۲۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۱۵۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -