کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

مواد اولیه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

نقشین یزد
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: نمونه داخلی از این مواد تولید شده است اما کیفیت آن در مقایسه با نمونه های خارجی پایین تر می باشد.

مشخصات فنی

در تکمیل برخی از پارچه های خاص مانند لباس های آتش نشانی، نظامی و… نیاز به افزودن خواصی مانند ضدآب یا ضد آتش یا دیرسوزی پارچه در حد استانداردهای جهانی می باشد.

  • برآورد حجم نیاز (سالانه): -
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -