کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این قطعه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

این قطعه در دستگاه های ژاکارد به عنوان یک قرقره عمل میکند و با مکانیزم خود وظیفه جابجا کردن نخ های زه را برعهده دارد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۳۰۰۰۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۱۵۰۰۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱۵۰،۰۰۰ ریال