کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

عنوان نیاز :

اسفندماه  ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

سلک باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این بردها در حال حاضر از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

 این قطعه یک سنسور از نوع خازنی به همراه برد تقویت کننده بوده که تمامی مشکلات موجود در نخ را کنترل نموده و در صورت وجود هر مشکلی در نخ آن را قطع نموده و مجددا فرمان پیوند می دهد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت (سالانه): ۱۰۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت (سالانه): ۱۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -