کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

شهریور ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر این نوع بردها از طریق واردات تامین می شوند.

مشخصات فنی

در دستگاه های ژاکارد در قسمت بالای دستگاه بردهای الکترونیکی به نام کارت خشاب وجود دارد که وظیه فرمان دادن به دستگاه جهت حرکت نخ های خشاب بر اساس طرح پارچه را بر عهده دارند. هردستگاه بر اساس مدل کارت خشاب نیاز دارد که ۱۵۵۵ تا ۶۵۵خود به تعداد بین ویژگی های کارت های هرنوع دستگاه با یکدیگر متفاوت می باشند.

  • برآورد حجم نیاز:۲۵۰عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱۰۰۰۰۰عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال