کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

قطعه

نوع نیاز :

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

شیوا نساج
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این قطعه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

این قطعه در زیر راپیر بسته می شود و وظیفه جلوگیری از تماس مستقیم راپیر با ریل را بر عهده دارد. جنس این قطعه به دلیل حرکت های رفت و برگشتی مداوم باید به گونه ای باشد که هم طول عمر مناسبی داشته باشد و هم به راپیر آسیبی وارد نکند.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۲۵۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۱۲۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): ۲۵۰،۰۰۰ ریال