درباره ما

این مجموعه از سال ۱۳۸۲با نشان استاندارد ملی تاسیس گردیده و در سال ۱۳۸۷ به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی گردیده است.

محصولات

تماس با شرکت ایزوگام ایزودژ

آدرس کارخانه :

وبسایت :

۰۳۵-۳۲۲۳۳۳۹۲
فکس :
۰۳۵-۳۲۲۳۳۳۹۲
تلفن یزد :
۰۹۱۳۹۵۳۳۶۱۸
تلفن همراه :